13.1.14

Ühtsest Kose ühistranspordist Kõue kandis


Seletan olukorda, mille illustreerimiseks on aluskaart 19. sajandi lõpust Kose keskusest Kõue-Triigi ja antud kandi tagaküladeni. Teedevõrk, kus tänapäevane ühistransport sõidab kattub, valla piiresse on mahtunud ka toonasest kihelkonnast välja jäänud Kadja-Aela. Ajaloolistest tõmbekeskustest-kantidest räägin aga hoopis järmises postituses.

Tänase situatsiooni eelduseks, et ühistransport Kõue kanti rohkem väisaks on mullu juulis asfalteeritud Ojasoo-Triigi tee, mis tagab Koselt sama hea juurdepääsu kui Habajale, kust käib homme läbi kuus K3 marsat Kosele + bussid peamiselt õpilaste veoks nii Harmi kui Orule-Kosele. Ardust leiab homme 32 otseliini Tallinnasse peatus.ee vahendusel. Ravilast läheb homme 12 otseliini Tallinnasse.

Kuidas on seis Kõue-Triigi tõmbekeskusega (ca. 300 elanikku)? Eelmise volikogu ajal pandi kuu pärast asfalteerimise lõppu tööle õhtune kojuveobuss (Koselt 19.45, Kõue 20.04, Ardu 20.20, Kõue 20.39, Kose 20.55). Kuidas on lood hommikuga? Siis saab arvestada vaid nn. valla bussiga, mis mille keeruline teekond (koolivaheajal, nädalavahetusetel ei tööta) on kujunenud aastate jooksul sobitudes hajakülades elavate õpilaste hariduseteele juhatamisega (helesinine hommikune trajektoor kaardil). Reedene lisaring peamiselt vanuritele Kosele ravimite hankimiseks. Kõue valla ajal teadupärast ei tohtinud ei kodanik ega õpilane Kosele saada, kardeti valla tühjaksjooksu. Just see igand annab valusalt tunda tööinimesena kasutades nn. valla bussi - Kosele saab hoomikul (6.50 Kõue tee) vaid ümberistumisega Ojasool K3-e (sõidab Koseni). Et Tallinna saada on vaja seega kasutada kolme bussi ümberistudes kahel korral! Teekond Tallinnasse, kuhu saaks umbes poole tunniga venitatakse terveks tunniks (Mäo kaugus Tallinnast)! Ardusse saab valla bussiga (8.15 Kõue tee) tiirutades läbi nii Panuküla kui kauni veehoidla taguse ringi. +Ardu-Tallinn teeb selle teekonna pikkuseks samuti tunni. Ilusad vaated veehoidlal aga ei tööta praktilisel viisil üldse efektiivselt.

Kas on lootust olukorra paranemisele? Töö käib ja lootust on. Kui vaid vallavalitsuses töö- ja vaimujõudu piisavalt oleks - veel nädal aega vakantne abivallavanema koht. Seega - mida ei tahaks 2014. enam kuulda?

"asendamatuid inimesi on terve surnuaed täis"

Kas see on sobilik väljend stabiilselt väheneva rahvaarvuga vallas? Väheste eranditega on endise Kõue valla piires Triigi ainus demograafiliselt perspektiivikas küla (praeguse Kose piires võrdne ehk vaid Otiveskiga).

On alanud 2014.a.

Ilusat ja teguderohket 2014.aastat kõigile!

Kõue Külade Selts ja Kõue Rahva Maja tegutseb ikka edasi, kuigi nüüd uutes-huvitavates olukordades võrreldes eelnevate aastatega. Oleme nüüd ju Kose vald.
Meil jätkuvad ikka tavapärased ettevõtmised: mälumäng Kõue Kood iga kuu 3.pühapäeval kell 15. Selle järel kohe külavanemate "kärajad". Kui Sul on häid ettepanekuid või soove, siis tule kohale! Mida rohkem rahvast, seda põnevam.
Külapäev on sel aastal 23.augustil Pala külas. Kõue Rahva Maja sünnipäev (nagu ikka dets.1.laupäev) toimub seekord 6.detsembril. Muudest üritustest teatame siis, kui nad tulevad. Nii et jälgi reklaami!
Nii kaua, kui me peame ise rahvamaja üleval pidama, oleme ka väga rõõmsad liikmemaksude laekumise üle. Esimesed on juba tulnud! Aitäh!
Liikmemaks endiselt 13 eurot aastas.

3.1.14

Triigi külavanema uusaastapöördumine


Hea rahvas Triigil, Kõuel ja Kosel - lõppenud on taaskord üks tegus aasta ning nagu KOV-valimisaastale omane, on toimunud umbes niisama palju asju, kui kolmel eelmisel aastal kokku. Ja veel enam. Tunamullu toimunud ühinemisralli tõi omakorda särtsu ja tegusid juurde. Tuleb vaid soovida, et kõik see rahvas, kes siis aktiveerus ei peatu ning jätkab tegude ja üle kihelkonna kostvate sõnumite-ideedega. Väikest galeriid Kõue kandis tuimunust kuude kaupa saab näha me FB-lehel. August oli kõige metsikum. Kõue külapäev, Kõue mõisa heli, Kose Kihelkonnapäevade raames toimunud üritused, mis tipnesid kultuurikeskuse lahtiste ustega ning kiriku arhiivmuuseumraamatukogu avamine. Ravila mõis avas uksed. Rääkimata Triigi mõisa üliheadest teatritükkdest ning Triigi külavanema hõbeaardest, mis nii mõnegi ajaloolase oma arusaami ümber vaatama sundis. Ning kõige põhilisem - igakevadise-sügisese soparaja asemele valmis Triigi-Ojasoo tee, mis sai poolteist kuud peale valmimist endale vurama marsaliini K7. Ühistranspordi arendamine Kõuel on 2014 suurimaks teemaks kuid sellest täpsemalt järgmises postituses. Ka suures plaanis on teedevõrgu osas muutusi oodata. Kose-Ristil on näha Tallinna-Tartu maantee uut lõiku raie näol (ülemine foto) - nii nagu vana maantee nelja sajandi eest lõikas läbi kohaliku Kose-Ojasoo tee, lõikab uus maante vana tee veel korra pooleks - nüüd küll juba kahetasandilisena. Õhkõrna võimalusena saaksime Rail Baltica trassi läbi Kolu risti aga mitte lähemale (skeem all). Hea seegi.


 Nüüd aga veidi teadaolevat külaelu edendamise võimalustest käesoleval aastal. Mullu (nagu ikka valimisaatatel kombeks) käidi välja uued skeemid külade otserahastuseks. Kuigi võim on vahetunud, ei saa taolist magusat präänikut rahva käest tagasi rabada. Kuna allakirjutajal on sel aastal võimalus kuuluda Külavanemate Esinduskogusse (nn. varivalitsus), valgustan Sind käimasolevast tööprotsessist, mis küll väga toores aga siiski annab põgusa pildi, kuidas vald tööle hakkab:  


Volikogu ümber on komisjonid, millest Eelarve- ja Majanduskmisjoni alla kuulub Külavanemate Kogu. Kogu ja EMK vahel asub Külavanemate esinduskogu - kolm külavanemat, kelle volitused lõppevad kalendriaastaga - siis koosseis roteerub. Külavanemate kogu ja Vallavalitsuse (kes täidab volikogu käske) vahele on palgatud Jaanus Saadve, kes vastutab selle eest, et asjad sujuksid - et külavanemate hääl oleks valitsuses kuulda ning otsustele järgneksid teod. MTÜd, Külaseltsid, seltsingud jne., saavad otserahastust Külavanemate Kogu otsuste põhjal. Seega on antud külavanmatele (Kogule) volitusi juurde. Veel enam. Nüüd on selge piir Külavanemate ja MTÜde vahel. Külavanemate Kogust saavad osa võtta vaid valitud küla- ja alevikuvanemad ning abivanemad. See peab soodustama külavanemate valimist. Kõue kandist oleks hädavajalik valida külavanem Lööral, Habajal ning Ardus - et saada sõnaõigust neis külades tegutsevate seltside-MTÜde otserahastuses. Raha jagamise reeglid on loomisel - loomulikult rahastatakse kõigepealt omaosalusi, üritusi, mis on suunatud kogukonnale, eelistatakse kinnise seltskonna väljasõidule. Jne. Jne. Kas midagi praeguse Kose valitsuses ka lonkab? Puht kuulu järgi tundus kummaline kultuuri definitsioon, mis lähtub  rahvatantsust ja käsitööst. Kas peaks ehk Sirbi vallavalitsusse tellima või mis? Igal juhul - Head Uut Aastat!