21.4.13

Mõdrikule!
KÕUE KRÕÕDAD

kutsuvad Sind 1.juunil 2013.a. huvireisileMÕDRIKU ILUAEDA.

Tutvu lähemalt iluaia tegemistega tema kodulehelt!Osaleme SAAMAPÄEVAL,

st.jagatakse tasuta taimi ja istikuid, võib ka ise midagi vahetamiseks kaasa võtta.

Saab osta taimi. Õpetatakse tervist hoidma taimede abil jm põnevat.Osalemine saamapäeval on tasuta.

Buss väljub kell 10.30 Habaja poe eest,

kell 11.00 Ardu külalistemaja eest.

Kui oled tulija, anna teada

Hillele Habaja raamatukogus

või Tiiule tiiu@ardukool.ee, 6083201, 53473869

ja maksa ära sõiduraha 7 eurot.

Kui saame bussi täis, saab 7 eurost natuke tagasi.

8.4.13

Kõue Kood

Mälumängu KÕUE KOOD V 6.mäng peeti Kõue Rahva Majas 17.märtsil. Osales neli võistkonda. Seekordsed küsimused osutusid pisut keerukamateks, sest vastuseta jäi kolm küsimust ja kolme vastuse ainuteadjad pälvisid kuldmunad. Aga seeläbi ju targemaks saadaksegi. Esikoha väljaselgitamiseks läks vaja lisaküsimust.
Kuue mängu kokkuvõte:Jrk.nr Võistkonna nimi I

mäng

punkte II

mäng

punkte III

mäng

punkte IV mäng

punkte V mäng punkte VI mäng punkte Koht Kokku punkte Koht

1. Pala pirakad 28 33 8 26 28 0 - 123 V

2. Ardu kuked 28 28 30 27 30 27 III. 170 II

3. Virla vinged 19 25 20 18 29 26 4. 137 IV

4. Kõue kõbusad 31 34 40 17 31 31 II. 184 I

5. Rõõsa kännud 28 20 26 34 27 32 I 167 III

6. Paunaste 0 0 22 0 17 0 - 39 VI

Viimane, 7.mäng ja turniiri pidulik lõpetamine toimub pühapäeval, 21.aprillil algusega kell 15.oo Kõue Rahva Majas. Edu võistlejatele! Tulge omadele kaasa elama.Küsimuste koostaja ja mängujuht Sirje Saulep

7.4.13

Veelkord regionaalarengu trendidest


Külaliikumise "Kodukant" korraldatud koolitusel läinud reedel kohtusid Harju-, Lääne- ja Hiiumaa külavanemad Regionaalministriga. Üheks põhjuseks "MTÜ Kodukandi" viimine põllumajanduministeeriumilt regionaalministeeriumi alla. Tõesti - kui veel viis aastat tagasi oli tegija küla kiige ja (valmiva) külamajaga, siis preaguse trendi järgi tuleb üldisest kiirenevast elanike kahanemisest tingituna vaadata üle üldisemad strateegiad ja arengusuunad. Vaid Tallinna kant on elanike poolt plussis ja rahule võib jääda ka Tartu lähiümbrusega. See aga tuleb muu piirkonna arvelt.

See on rahva vaba valik ja üldisem väärtuste muutumine. Põllumajandustoodang kasvab, aga tööl on 7 - 10 korda väheminimesi kui 30 aastat tagasi.  Regionaalministri järgi tähendavad suuremad põllumajandustoetused ka vähem töökohti. Tänapäeva laudad on järjest rohkem inimtühjad, programeerija käib siin tööl linnast. Üldse on põllumajanduses rakkes 2% tööjõust, 73% (väljaspool Tallinna?) käib tööl teistes omavalitsustes. See tähendab põhiliselt maakonnakeskusi, Raplast käivad inimesed Tallinna, Jõgevast ja Põlvast Tartu.

Plaanis oleva haldusreformi kavas on peale jäänud tõmbekeskuste süsteem. See oleks ka haridusreformi aluseks, perearstid olevat samuti antud teema huvilised, et teada, kus on perspektiivikas töötada. Ansip on olnud seni reformi vastu, miks ei ole IRL tahtund oma valitsuspiirkondades seda läbi viia? Lätis olevat reform läbi surutud - läbikukkumise põhjuseks aga poliitilised mängud. Kellel käpp kusagil sees, sai senise korralduse juurde jääda. Tulemuseks mingi hulk lahmakaid ja teine pisitillukesi KOVe. Tulevik paistab olevat maakondade vaba. Ühetasandilisele süsteemile minek on kindel trend reformi läbiviimisel. Praegu jaotatakse tasanditele rohkem raha kuid probleemid lükkab KOV maakonna peale ja vastupidi.

Kuidas on Regionaalministri arvates senised ühinemised kulgenud? Rahvas olevat üldiselt poolt, hääletused aga poliitilised, mitte maailmavaatelised. Mängudes on olnud omakasu. Lõhki on läinud valimisliidud.

Kokkuvõtteks ei ole regionaalministri avates väga hullusti midagi. Soomes olevat viimase 15 a. jooksul suletud 1500 kooli! Üldiselt tundub, et on tegu ühe sümpaatsema ministriga praeguses valitsuses. Eesti rahvaarvu kahanemise (suremus+väljaränne) vastu tal rohtu ja väljapäästvat visiooni aga pole. Eks see ole "Kodukandi" teemaks lähiaastatel. Pole palju argumente, miks Eestis elada. Võib nõustuda mehe poolt pakutud põhjusega "et saaks laupäeva õhtul sõpradega sauna teha", sinna juurde muu seonduv, nagu raba jms.


Eesti kaardil "Kodukandi" praegusel üle-Eestilisel koolitusel osalenud mees- ja naiskülavanemad.

2.4.13

Kuidas saada sobivaid inimesi volikokku?Tundub, et suuremad ühinemisaegsed vennatapulahingud Kõue mail on asendunud üldise kainenemisega ning väikeste nõukogude tekkimisega, kes võimalike uute valimisliitude algrakukeste loomise võimalust kompavad. Kui viimasel kahel Kõue KOV valimisel oli selge vastandumine - establishment vs. nende vastu koondunud, siis nüüd, seoses praeguse koalitsiooni-opositsiooni hägususe ning Kosega liitumisega, võib oodata uusi liite mitmetel teistel alustel. Olles maininud organiseeritud establishmenti vastasuse, siis kes on volikogus erapoolikud? Kas allasutuste juhid ja töötajad, või hoopiski eraettevõtted oma konkreetse majanduslike huvidega? Koerus paistab olevat probleemiks konstaabli volikokku kuulumine. Sellest võib rohkem aru saada.

Kõige kindlam oleks liituda juba olemasolevate Kose valimisliitude-parteidega, ühisosaks kas siis (põllu)majanduslik, aateline või kõlbeline alus. Kui kuni viimase KOV valimiseni Kõuel tugevat pärisparteilist jõudu polnud (kuigi vahepeal oli nii vallvanem kui volikogu esimees keskerakonnast ei tehtud sellest suurt numbrit), lõi kaardid sassi eelmisel valimisel debüteerinud SDE. Hiljem liitus SDEga ka Kõue vallavanem, kelle seisukoht Kosega ühinemises läks lahku samuti SDEsse kuuluva volikogu aseesimehega. Kuidas paigutatakse pregune vallavanem ja volikogu aseesimees pingeritta sel sügisel (esinumbriks SDE Harju- ja Raplamaa juht Astrid Ojasoon)? SDEst välja astumisel oleks viimastel valimistel hiigelpalju hääli saanud vallavanemal võimalus palju sotsiaalset kapitali koguda/laiali jagada/valitseda.

Häältemagnetitest rääkides on tegija ka 300 protestijat. Vaja vaid inimest, kes nad teistkorda valimiskasti juurde viiks (milliste lubadustega?).

Kui autorile teadaolevatel andmetel arutatakse uue valimisliidu loomist mitmes kohas Kõue vallas, ei pruugi kandipõhiseks jäävad sõpruskonnad piisavat löögirusikat omada - tuleks liituda suuremateks seltskondadeks. Üldiselt on Kõue poolel kaks võimalust saamaks Kose volikogus normaalkvoodist suuremat esindatust - ajada rohkem inimesi valima kui Kosel ja/või pakkuda välja kandidaadid, kes saavad hääli ka Koselt. Vaikimisi tuleb muidugi loota, et Kose esindajad räägivad ja tunnevad kaasa ka Kõue probleemidele, mitte ei tee suud lahti vaid siis, kui nende küla puudutav töös on aga näiteks seda, et Mardi kraav Kõue ja Triigi küla piiriks on, ei pruugi teada ka näiteks 95% Ardu elanikest.

Mis omaduse järgi ja millise kandi nimel valid Sina Kose volikogu? Vasta lehekülje paremal servas (võimalik valida mitu vastust shift-klahvi all hoides).

Fotol volikogu mõjutamine filmis "Sügis", 1990.