25.2.10

Kõue hariduspoliitika - kuhu edasi?

Ardu Kooli personali ja õpetajate seisukoht:

Kui küsitakse meie arvamust, siis esmajoones tahaks teada Kõue valla arengusuundi, tulevikuvisiooni, et üldse oskaks midagi arvata. Kindlasti on vaja ära kuulata kõikide asjasse puutuvate inimeste ja asutuste töötajate arvamused, argumendid ja ettepanekud.

Selliseid suuri ja tulevikku mõjutavaid otsuseid ei saa uisapäisa vastu võtta.

Oleme nüüd arutanud (juba üle aasta - ka eelmisel aastal oli plusside ja miinuste, arvamuste ja ettepanekute kuulamine päevakorras) erinevaid variante edasiseks tegevuseks.

1. Kaks liitunud lasteaeda, Harmi Põhikool eraldi ja Ardu Kool eraldi? Tulemuseks on väikesed üksused, mille kaotamine ja nendest „ülerullimine” on lihtne. Kaks lasteaiahoonet – liiklemine nende vahel, lisakulutused seoses sellega? Kuidas lahendada ootamatuid olukordi, kui juhataja on kaugel? Kokku – lahku – kokku – lahku... Mis meist niimoodi arvatakse?
2. Kui tekib uus asutus – Kõue valla Lasteaed? -, siis uuele asutusele tuleb juht valida konkursiga. Siin on võimalus vallavanemal täita oma lubadus eelistada Kõue valla inimesi = maksumaksjaid. Mõtet edasi arendades – kõik haridusasutused kokku ühe juhtimise alla, kuigi töötavad eri majades.
3. Habaja Lasteaiale määrata/valida praegu juhataja kt., arutada ja vaagida igakülgselt asju ja siis otsustada lähtuvalt Kõue valla arengusuundadest.
4. Liita Habaja Lasteaed ja Harmi Põhikool? Asutused asuvad lähestikku, tekib Habaja-Harmi kandi ühine haridusasutus, kus alusharidus on ühendatud põhikooliga (sarnaselt Ardu-kandiga). Lapse üleminek ühest haridusasutusest teise oleks sujuv. See oleks loogiline käik, kui on tungiv vajadus ühendada haridusasutusi. Kus on kokkuhoid?
Vajadusel on võimalik kasutada optimaalsemalt mõlema maja kaadrit , siduda kahe maja personali koolitusi, huvitööd jne. Säilib võimalus lapsele individuaalselt läheneda, kuna tuntakse teda juba lasteaiast, samuti tema vanemaid. Seega koostöö sünnist 9.klassini.

Praeguste teadmiste alusel arvame, et kõige mõistlikum oleks 4.variant, aga......tegelikult on tervitatav, et tekkis nii suur poleemika. Ainult et jõuame jälle algusesse: kuhu areneb = arendadatakse Kõue valda ja tema haridusasutusi? Sellest lähtuvalt kaaluks, räägiks, arutaks ja jõuaks kõiki rahuldavale mõistlikule otsusele.Ardus, 25.veebruaril 2010

23.2.10

Eesti vabariik 92!Esineb Oru kvartett - Mul meelen kuldne kodukotusKõue uus ja vana vallavanem. Vana: Üks asi on vaadata, kuidas hakkama saada, teine mõelda, kuidas elu nii edendada, et 10-20 aasta pärast parem oleks.

20.2.10

Lastehommik laupäeval, 20.veebruaril


Kõuele sõitma hakates, selgus tõsiasi - minu kodu tee oli täis tuisanud. Mõte tuli liikuma panna - tellisin "sõbratakso", kes mind kohale sõidutas. Teel olles leidsime ühe auto kraavist. Oli ju tee täis tuisanud ja tee äär pea nähtamatu. Lõpp hea, kõik hea - jõudsin kohale ja jäin lapsi ootama.
Kell 12.02 käis rahvamaja välisuks ja Steni pruunid silmad piilusid ukse vahelt sisse. Kutsusin ta tuppa sooja. Ta oli nii põnevil rääkimast oma teeoludest, sellest, kuidas ta põlvini lumes sumbates kohale end ajas.
Meie ootamise aeg hakkas otsa saama ja ühtegi last rohkem kohale selle tuisuga ei jõudnudki. No seda oli ka arvata.
Otsustasime, et mängime ühe sõnamängu, sirvisime entsüklopeediast Eesti kohta andmeid. Lugesime rahvaarvu mitu korda, sest I klassis käiv Sten ei peagi veel nii suuri numbreid lugeda oskama. Aga teie vaadake see arv ise üle!
Mul oli plaanis ehitada Pikk Hermann, sedakorda mitte küll paekivist, vaid wc-paberirullist.
Töö ise imelihtne ja nõuab nii vähe materjali.
Aga vaadake ise pildilt!19.2.10

Kõue noor laulja 2010Kuigi Harmi küla jääb Kõue Külade Seltsi piirest välja, on Harmil piir Triigiga ning sealses koolis käisid paljud Kõue kandi lapsed peale Triigi algkooli sulgemist 1975. aastast. Teine põhjus Kõue noore laulja üritust siin ajaveebis reklaamida on plakati esteetiline ägedus! Prindi välja ja pane seinale või areta oma ajaveebi, väärt üritus.

17.2.10

Kanister, voolik ja noavälgutamine

Valla piirkonnapolitseinikut tuli tagasisidet:

Tere ja tore lugeda, et Kõuel usinalt jälitustöö käib. kahjuks aga ei ole mina sellest vargusest kuulnud ja tore oleks nüüd selle kohta avaldus saada, kuna isikud on meile teada ja kogun avaldusi tema vägitegude kohta, et asi kohtuni ja süüdistuseni jõuaks. Vastasel juhul on nii Teie kui meie töö puht ajaraisk.
Ootan ikka aktiivset infot.

Lugupidamisega,
veel teie valla piirkonnapolitseinik
Anu Metsaorg
536 34702

Kõue Kordnik tänab piirkonnapolitseinikut ja vabandab, et uusim info kahest kuriteoepisoodist ning uurijale esitatud avalduse kajastus pole siia ajaveebi jõudnud.

Kirjeldatud kohas Triigi külas püüti bensiini imeda veel ööl vastu 30.01.2010. Kuna paak oli meelega tühjaks jäetud, jäädi saagita, aga võeti kaasa paagi kork.

Ööl vastu 10.02.2010 üritati sama kuriegu taaskord korrata. Sel korral aga peremees juba ootas kutsumata külalisi - territooriumile oli paigutatud valveseadmed. Kell pool kaks öösel saadi signaal auto juures toimuvast liikumisest. Peremees läks õue ja valgustas bensiiniimejat, kes osutus ümbruskonnas tuntud noormeheks. Viimane tõmbas taskust välja ehitusnoa ja vehkis sellega pisut, seejärel põgenes. Iseloomuliku summutipõrinaga autoga sõideti Kõue külla, kus pandi maha kuriteo kaasosaline (kahed jäljed) ning seejärel võeti suund lapsepõlvekoju.

Vahetult pärast intsidenti esitati kohalkäinud poltsei vanemkomissarile avaldus kõigi kolme episoodi kohta. Mahajäänud tühi kanister ja poolenisti auto paaki topitud voolik võeti asitõenditena kaasa.

Mis sellest juhusest õppida on? Kõue kandis võib lisaks öisele bensiinikaole saada ka nuga, minnes õue, oma maale kuritegu takistama. Lisaks turvaseadmetele tuleks kasutada ka enensekaitsevahendeid ja -oskusi. Omakohus on lubamatu aga noaga ründava isiku eest tuleb oma elu kaitsta.