25.1.09

Kõue Naiste Klubi

Loomisel on Kõue Naiste Klubi. Lastehommikud, pendliklubi, küladevaheline mälumänguturniir on toredasti käima läinud. Nüüd hakkaks mõtlema ka ammuse idee peale - kokku kutsuda perenaised, et targemaks saada, omavahel suhelda. Tehakse näputööd, päevakorda võetakse igasuguseid perenaiste teemasid alates näputööst ja lõpetades hoidistega. Peamine muidugi on (nagu iga ettevõtmise puhul) kokku saada ja suhelda. Anname teada, kui esimene kokkutulemine Kõue Rahva Majas toimub, otsime veidi sobivat aega, sest veebruari kalender on küll juba üsna tihe. Seni võiks mõelda, mis huvi pakub. Saame ju kutsuda erinevaid külalisi meid valgustama, kasutada ära oma inimeste teadmisi ja oskusi.

Tuli mõte mai lõpus korraldada Kõue kiigemäel "Kõue Kirbuturg". Rahakott on kõigil, nagu ta on, aga hea võimalus oleks osta - vahetada - müüa selliseid asju, mida endal enam vaja ei lähe, on väikseks või suureks jäänud, mõnele perele kuluks aga väga ära. Teeks laata, melu ja suhtlemismõnu selle juurde! Ülearused moosid ja marineeritud kurgid läheks ka loosi, kui nad keldris niisama kükitavad. Ja muidugi võiks müütada oma toodangut alates käsitööst ja lõpetades söödavate asjadega.

24.1.09

Kes me oleme?

Kõue Külade Selts koondab enda alla Harjumaal Kõue Valla keskel asuvad 11 küla: Aela, Kadja, Kukepala, Kõue, Nutu, Pala, Paunaste, Rava, Triigi, Vahetüki, Virla. Tegu ei ole vägivaldse valikuga, vaid kõik antud külad, väljaarvatud Kadja ja Aela on kuulunud kunagi Triigi Mõisale, mille naaberküla Kõue on omakorda olnud Kõue valla, endiste nimedega Triigi ja Aleksandri valla keskuseks - veel tänapäevani meenutavad Kõue endiseid hiilgeaegu võimsa ministeeriumikooli pool esimest korrust ja endise vallakohtu/koolimaja vundament, mille juures asub mälestuskivi ja - tahvel. Kõue Külade Selts loodi 2004. aastal, eesmärgiga äratada vaimu- ja seltsielu külades, esimese ühistööna hakati korrastama Kõue küla keskust põlenud hoonest, alustati külavanemate valimist. Praeguseks on ebamäärase tühermaa asemel Kõue Rahva Maja, valminud on külakiik, laululava vundament. Külavanemaid on kaheksa tükki, kolmel väiksel külal on esialgu ühine külavanem naaberkülaga. Külavanemad moodustvad Kõue Külade Seltsi juhatuse, mis koguneb iga kuu teisel pühapäeval, kunagi külakorda, praegu enamasti Kõue Rahva Majas. Võltside nägude tegemisele ja silmakirjalikkusele eelistatakse suu puhtaks rääkimist ja hingestatud kärajaid. Praegune prioriteet on isemajandava Kõue Rahva Maja töösse rakendamine ja ära elatamine, rahvas on tulnud esimeste pilootüritustega hästi kaasa, arendamist jagub maja ümber krundil veel aastateks, üks ärategemise vorme on ühistöö, talgud. 2009. aasta augustis toimub neljas traditsiooniline külapäev, mis on külakorda käinud juba Kõuel, Virlas ja Palal, alates eelmisest aastast antakse välja ka trükis külast, mis kogunemiskohaks. Võimas pidu on toimunud ka jaanipäeviti ja uustaastal. Kuna Seltsi külad on hajaasustusuega suurel maa-alal laiali, ei ole esialgu suuri tegusid Seltsi raames mujal tehtud, on keskendutud loogilisele keskusele - Kõue külale. Lõunas, kesk-eesti rabamassiivi ääres asuvad Pala, Virla, Kadja ja Aela külal on tohutu potentsiaal rikkumata looduses, Kukepala omakorda on valmis vastu võtma Ardu poolt peale tulevat individuaalelamute arendust. Arhitektuuriväärtustest asub Triigi külas Harjumaa üks põnevaim ehitis - Triigi mõisakompleks, mille renoveerimine läks käima 2008. aasta lõpul, Rava külas on valminud tenniseväljakud, kooskõlas Seltsi arengukavaga.

18.1.09

Kõue Rahva Majas tehti ajalugu


Toimus esimene mälumäng sarjast "Kõue Kood". Iga küla võis endale teha kolmeliikmelise võistkonna ja panna oma teadmised proovile valla esimälumängur Sirje Saulepi koostatud küsimuste abil. Maja oli puupüsti rahvast täis, kohal oli kümme võistkonda abliliste, varumängijate, publikuga. Küsimused olid põnevad, teemadest puudutati kohalikku elukeskkonda ja inimesi, ajalugu ning Eesti riiki, ei puudunud ka kavalad "konksuga" küsimused. Võitis Aela küla, teiseks tuli Paunaste, kelle kahest liikmest üks oli Triigi küla varumängija. Täpsemad protokollid ilmuvad ilmselt korraldaja poolt, nii võitjad, kui kaotajad külvati auhindadega üle, Hardi Tiiduse ütluse järgi tuleb mälumängu absoluutvõijaks viimaseks jäänud võistkond, sest nemad said mängus kõige rohkem teada. Järgmine "Kõue Kood" on majas 15. veebruaril. Ole kohal!

17.1.09

Toimunud üritustest

11. jaanuaril pidasid külavanemad oma igakuist koosolekut, seekordsel räägiti:

Kõue Külade Seltsi eelarve, üritused
Laululava projekt - mis ilmakaarde jääb lava
Haldusreform - kuidas, mis tingimustel, kellega ja miks liituda

Koosolekut väisas ka Kõue Vallavanem, vald on väga raskete valikute ees ning lõpetab Rahva Maja rahastamise, lisaks edaspidisele ise toimetulekule on üleval veel maja ehitusvõlga, mis vajab tasumist.

Siinkohal palume kõigil lugejatel teha annetus Rahva Maja toetuseks:

a/a 221028469570

Kõue Külade Selts


16. jaanuaril toimus Kõue Rahva Majas Kodukant Harjumaa Külavanemate Koja kokkusaamine. Kohal oli majatäis külavanemaid alates Viimsi vallast Vooseni välja - Harjumaa kogu oma mitmekülgsuses oli esindatud. Kuna Kõue küla asub Kõue Valla keskel (kunagine valla keskus), sõitis läbi ja peatus majas ka Kõue Vallavanem, kes ei pidanud paljuks külalisi väikese suupillilooga kostitada, viisi järgi oli tegemist looga "Mul meelen kuldne kodukotus..."


Ürituse teljeks oli rühmatöö külavanema rolli, selle rakendamise, külaelanike ootuste ja külade arengu teemal, vaata lisaks üritusest siit ja sealt.

8.1.09

Kokkuvõte Kõue Külade Seltsi ajaveebist

Alates teisest detsembrist 2008. aastal on sellel lehel käinud külalised 232. erinevast arvutist, päeva keskmine külastatavus kõigub kusagil 10-30 külastaja vahel, kokku on vaadatud 1261 lehekülge.

Lehte on käidud vaatamas ka Saksamaalt, USAst, Venemaalt, Hiinast, Aregentinast, UKst, Itaaliast. Soome külastaja on siin väljamaalastest olnud kõige kauem - 10 minutit.

Ajaveebi refereerijatest võib esile tuua: (nimetus, viiteid)

Kõue Vald 216
Kolm Väikest Küla 89
Soomets 79
Habaja Külade Selts 10
Nahkanui küla 2 sellelt lehelt tulijad on siin viibinud kõige enam - üle 5. minuti

Otsingumootorid on siia juhatanud järgmiste otsisõnade abil:

Kõue Rahva Maja
Kõue Külade Selts
Liivimaa Atlas
Kotzebue
Albu Külade Selts
Järvamaa vana aasta üritused
Seitse Kohvipoissi
Kiruvere muinaslaager
Oru Kvartett
Kõue Loomad
Seltsinguleping Vene
Vallamaja avamine Kõue
Vana aasta
Ei triigi
vana aasta ärasaatmine
külad seltsid
külad harjumaal
kõige rohkem külasid
käsitoo
oraveski
järva arengu partnerid
kitsi küla
vana aasta üritused
maja ööpäev 1000
järve teod

ja muidugi seltsi kuuluvate inimeste ja külade nimed.


Küsitlus "Milline on kõige lahedam Kõue kandi küla?" andis järgmised tulemused: (koht, küla nimi, hääli)


1. Virla 21
2. Aela 13
3. Kadja 8
4. Triigi 7
5. - 6. Paunaste 3
Rava 3
7. - 8. Kõue 2
Pala 2
9. Nutu 1
10.-11. Kukepala 0
Vahetüki 0

Viimasele kolmele kohale jäänud külad on tõesti kõige passiivsemad, sest jagavad oma külavanemaid teiste küladega (Nutu ja Vahetüki Kõuega ja Kukepala Palaga), tegelikult on nendel küladel potentsiaali väga paljuks, esmalt tuleb aga valida külavanem, Kõue Külade Seltsil on praegu 8 külavanemat, ruumi aga on tegelikult üheteistkümnele. Külad elama!