23.5.13

Kõue kandi piirkondlikud koosolekud ja külavanemate valimine
Fotol tulevase suur-Kose külavanemad Karla küla takseerimas, vaata galeriid siit.
Veidi muudetud ja täiendatud artikkel, mis ilmub ka juunikuu Kõue Kuulutajas.

Neljandal juunil riisuti talgupäeva raames Kõue Rahva Maja ümbrust, korrastati lillepeenraid, laiendati parklat põõsaste arvelt ja tehti lõket. Sel aastal on antud tegevusel sarnaselt 2006. ja 2009. aastaga rohkem mõtet, sest tänavu 24. augustil toimub Kõue Külade Seltsi tradistiooniline külapäev taas Kõuel. Tavapärasele trallile ja tilu-lilule lisaks esitatakse üritusel ka Kõue Külade Seltsi järgmise perioodi arengukava, mille koosolekud on lehe ilmumise ajaks juba käima lükatud. Lisaks koosolekule valitakse külades uued külavanemad, kuna vanadele antud statuudijärgne aeg (viis aastat) on otsas ning paljudes kohtades vajatakse uut energiat ja tegutsemistahet, mis võiks väljenduda nooremates-vihasemates külavanemates. Mille jaoks aga arengukava vaja on? Loomulikult saavad asjad minna ka omasoodu - noored maalt minema, poed, raamatukogud kinni, bussid ära jne. Teine võimalus on kodanikutasandil kodukoha asjadesse sekkuda. Kose valla poolt on alates järgmisest aastast ette nähtud eelarve ka küladele. See jagatakse osaliselt kõikide külade vahel võrdselt, osaliselt aga nende külade vahel, kus kehtiv külavanem, arengukava ja kindel plaan, kuidas seda toetust kasutada. Sellest räägitakse lähemalt piirkondlikel koosolekutel. Teine oluline teema, millest rääkida, on ühistransport. Kose vallavanem Vello Jõgisoo oli paar kuud tagasi Ardu koolis külas käies väga üllatanud, kui ta sai teada, et kolmandikku valda (Kõue tagakülad) üldse mingit ühistransporti peale koolibussi ei käi. Nüüd on võimalus seda muuta. Vajalik on teada millal ja kuhu buss peaks käima - et jaguks ka sõitjaid, mille puudusel suleti mõned aastad tagasi Harjumaa liin nr. 144. Kõue Külade Seltsi piirkondlikud koosolekud (külavanema valimine, arengukava koostamine) toimuvad:

Aela  1.juunil kell 10 Mäepõllul
Virla  1.juunil  kell 16 Virla külas teadete tahvli juures
Pala-Kukepala  2.juunil  kell 10 Aadu talus
Kadja 8.juunil kell 10  Kadja külaplatsil Kimmeli talu juures
Kõue  9.juunil  kell 10 Kõue Rahva Majas
Paunaste  28.juunil  kell 19 Mudasilla talus
Triigi  14.juulil  kell 15 Kõue Rahva Majas
Vahetüki ja Nutu 7.juulil kell 12 Nutu karjamõisas

Kes on koosolekule oodatud? Lisaks küladesse sissekirjutatutele kindlasti ka maa- ja suvilaomanikud, ettevõtjad, kõik muud selle piirkonna arengust huvitatud ja kaasa rääkida soovijad.

Milleks aga üldse külavanemad? Näitena külavanemate tegutsemisest võib välja tuua möödundaastase ühispöördumise Kõue vallavalitsuse ja volikogu poole, kus nõuti Kosega ühinemisläbirääkimiste jätkamist. Pöördumisele kirjutas alla üheksa külavanemat. Kui nüüd spekuleerida, mis oleks juhtunud, kui eelmisel perioodil oleks külavanemateks valitud liitumisega vastu olevad isikud... Aga see näide ei ole kindlasti ajaloo viimane. Soovitav on olla piirkondlikul koosolekul kohal, öelda sõna sekka ja vajadusel kandideerida.

Lõppu veel statistikat - Kõue Külade Seltsi elanike arv rahvastikuregistri 01.01.2013 seisuga (v.a. Katsina):

Triigi - 62
Rava - 32
Kõue -30
Virla - 18
Kadja - 10
Nutu - 8
Aela - 7
Pala - 4
Kukepala - 4
Paunaste - 3
Vahetüki - 1

Kokku - 179